Kindertherapie

Kindertherapie: een effectieve manier om de communicatie met je kind weer te herstellen.

Niet alleen baby’s, maar ook kinderen en volwassenen kunnen problemen ondervinden die het gedrag beïnvloeden. Heb je voor je gevoel alles al geprobeerd en kom je er als ouder niet meer uit? Lees dan verder wat kindertherapie voor je kind en eventueel ook voor jou, als ouder, kan betekenen.

 

Problemen bij kinderen

Heb je een kind dat last heeft van overgevoeligheid, maar heb je geen idee hoe je daar mee om kunt gaan? Of vind je het moeilijk om je kind beter te begrijpen? Ik kan je hierbij helpen! Problemen die vaak voorkomen zijn:

 • Kinderen die veel huilen;
 • Kinderen die slecht eten;
 • Kinderen die steeds met hun hoofd op tafel bonzen;
 • Kinderen die fijn kunnen spelen, maar van het ene op het andere moment andere kinderen lastigvallen of beginnen met hard te huilen;
 • Overgevoeligheid bij kinderen;
 • Problemen tussen ouders en een tweeling of problemen tussen de tweeling onderling.
 • Kinderen met buikpijn klachten. Ondermeer via hypnose technieken maar ook met technieken die de tijd van voor de geboorte belichten.

Kindertherapie

Naast babytherapeut, ben ik ook kindertherapeut. Zoals een baby die leert kruipen, wil een peuter klauteren en huppelen, en een schoolkind leert schrijven en sporten. Wat ik hiermee wil zeggen is dat het lichaam van kinderen zich (vaak) ontwikkelt op een vanzelfsprekende manier. Het lichaam moet dealen met het ‘vallen-en-opstaan’ principe, wat soms erg zwaar kan zijn voor een kind. Een kinderfysiotherapeut kijkt puur naar de motoriek van het kind, als kindertherapeut kijk ik meer vanuit een andere hoek. Ik kijk naar de blokkades vanuit de geboortes, dat moet weer in beweging komen. 
Zodat het kind weer zichzelf kan zijn, zijn of haar expressie meer naar buiten kan brengen, waardoor de motoriek ook weer beter wordt.

Problemen bij volwassenen

Vroege herinneringen kunnen impact hebben op het functioneren op latere leeftijd. ‘Waarom voel ik mij soms zo eenzaam?’ ‘Waarom bots ik vaak met andere mensen?’ ‘Waarom gaan relaties vaak zo moeizaam?’ kunnen vragen zijn die je jezelf stelt. Herinneringseffecten die je kunt hebben door vroege herinneringen zijn:

 • Ik voel me soms eenzaam;
 • Ik bots met andere mensen en relaties gaan moeizaam;
 • Ik word vaak gepest;
 • Ik kan mij moeilijk concentreren;
 • Ik heb verlangen naar die andere wereld.

Ik behandel deze herinneringseffecten door via regressie terug te gaan naar deze kwetsbare periode.

Wat kun je van de kindertherapie verwachten?

 • Ik kijk samen met jullie of jou naar je kind;
 • Ik richt mij zowel op de ouders als op het kind;
 • Ik ben een bemiddelaar tussen de ouders en het kind, zodat je je hem/haar beter leert begrijpen.
 • Soms werk ik met de ouders, dan weer met het kind of een combinatie;
 • Ik werk vooral met de vroege indrukken die ten grondslag liggen aan het gedrag of het huilen van je baby/kind;
 • Bij volwassenen werk ik met de oorsprong van al hun symptomen van psychische aard en fysieke aard. Het is belangrijk dat iets wat al een leven lang vastzit weer in beweging komt;
 • Ouders met kinderen en baby’s geef ik huiswerk.

Het doel is het herstellen van de band en verbinding tussen ouders en kind. Volwassenen en kinderen moeten weer in verbinding komen met hun kracht en mogelijkheid tot het voelen van zichzelf.

Herkenbaar? En wil je weten of therapie voor jouw kind een oplossing biedt? Aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!