Fasciatherapie

Fasciatherapie: een zachte manuele therapie.

Wat houdt dat nu eigenlijk in, fasciatherapeut zijn? Dat vragen veel mensen zich af. Het is een vrij zachte vorm voor manuele therapie. Hierbij staat het bindweefsel centraal. Dit bindweefsel vormt een netwerk, omdat het alle delen van het lichaam omhult en verbindt. Danis Bois ontdekte bij waarneming dat het bindweefsel bewoog. Dit noemde hij de interne beweging. Bij nader onderzoek bleek dat deze overal aanwezig is; zelfs ín de ingewanden, bloedvaten, botten en tot in de kleinste cel. Het is dus een uitdrukken van de levenskracht en vormt de basis van alle levensprocessen. Als fasciatherapeut heb ik door middel van training en eigen waarneming deze onzichtbare innerlijke beweging leren waarnemen. Hierdoor kan ik bepalen waar de spanning zich in het lichaam bevindt en op welk niveau dit tot uiting komt. Door zachte aanraking kan de fasciatherapeut in samenwerking met de cliënt de innerlijke beweging ervaren en daarmee de fascia vrij maken van spanning.

Wat zijn de effecten van fasciatherapie?

Tijdens de behandeling neemt de interne beweging je mee op een reis naar je innerlijke lichaam. Dit inwendige lichaam wordt in ons dagelijks leven zelden bewust waargenomen. Dit raakt de mens vaak diep in z’n wezen. De levenskracht (in de vorm van de interne beweging) kan door zijn diep doordringende vermogen het lichaam op ieder niveau raken en doet dit selectief daar waar het lichaam er het meeste baat bij heeft.

 1. Als eerste bevrijdt zij het lichaam van blokkades van: bindweefsel (fascia), bloedvaten, botweefsel, ingewanden, zenuwstelsel, vochtophoping, lymfe of zelfs verlost ze de bewegingsketens welke de basis van ons dagelijks bewegen vormen. Ook spanningen op celniveau kunnen hierbij verlost worden. (De levenskracht reguleert immers iedere cel inwendig).
 2. Ten tweede versterkt ze de waarneming en vergroot deze uit. Hierdoor ontstaat er een bewust waarnemen van de effecten van de behandeling door de gevoeligheid aanzienlijk te verhogen. Dus de persoon wordt sterk bij de behandeling betrokken en daardoor verdwijnt de afstand met het waarnemen welke we vaak door het denken in stand houden. Zo voelt iemand bijvoorbeeld zijn lichaam bewegingen uitvoeren terwijl hij in rust op de behandeltafel ligt of diepe warmte welke uit z’n botten komt. De ervaringen zijn oneindig divers. Algemeen ontstaat er een diepe ontspanning, gevoel van warmte, gevoel van eenheid en tegenwoordigheid.
 3. Ten derde ontstaat er een bewustwording van de opgedane ervaringen doordat de persoonlijke betekenis via een gesprek duidelijk gemaakt kan worden. Zo leren we van onszelf via onze ervaringen opgedaan tijdens de behandeling. Deze ervaringen zijn vaak nieuw omdat de behandeling weer leven brengt in delen van ons lichaam waar zij verloren was gegaan als een licht in het donker. Bijvoorbeeld door voor het eerst het centrum van het lichaam waar te nemen voelt iemand zich steviger. Hierdoor voelt hij zich in het dagelijks leven minder kwetsbaar. Door het nieuwe gevoel ontstaat er een nieuw zelfbeeld.

Samengevat kunnen we zeggen dat fasciatherapie een ervaringsgerichte therapie is waarbij het lichaam niet alleen wordt verlost van blokkades maar waar de bewuste waarneming hiervan tot nieuwe inzichten kan leiden. Hierdoor wordt de hele persoon door de therapie geraakt en leert de cliënt om voelen, denken en handelen weer in harmonie met elkaar te brengen. Zo gaat iemand zijn gedachten instellen op wat hij voelt en hierna handelen. Hierdoor gaat de mens weer handelen vanuit zijn potentiaal in plaats van angst. Het denken wordt in dienst gesteld van het voelen en de creativiteit en aanpassingsvermogen keert terug.

Gebruikte technieken

 • Manuele therapie: via zachte beweging van de handen op het lichaam volgen wij de interne beweging tot in de diepste structuren;
 • Sensoriële gymnastiek: door de interne beweging te volgen en actief mee te bewegen versterken we onze verbinding hiermee. De uitwerking van de manuele therapie wordt hierdoor versterkt;
 • Introspectie: het voelen van de interne beweging in rust brengt ons uit de dagelijkse patronen in contact met het inwendige lichaam en creëert ruimte en stilte;
 • Het gesprek: zowel tijdens de behandeling als erna, ontstaat er een bewustwording via een gesprek over de opgedane ervaringen tijdens het in contact zijn met de interne beweging. Deze nieuwe ervaringen die hierdoor zijn opgewekt, raken de persoon diep. Dit kan hem aanzetten tot nieuwe gedragspatronen. Danis Bois heeft dit systeem zover ontwikkeld dat het de basis van een transformatieproces vormt, waarbij het denken verandert via het waarnemen. Dit systeem heeft hij ‘somato-psychopedagogie’ genoemd. Hierbij vormt dus de waarneming van de interne beweging de basis voor persoonlijke verandering. Deze methode is toepasbaar in talloze situaties van de bevrijding van fysieke pijn en spanning tot het oplossen psycho-emotionele problemen in een persoonlijk transformatieproces.

Ron Borsboom beoefent ook Sensoriële osteopathie en Auriculotherapie (oor acupunctuur).

Toepassingsgebieden

De fasciatherapie is een pedagogische therapie voor mensen met allerhande lichamelijke klachten en voor mensen met problemen van psychologische oorsprong. Zo kan je bij een fasciatherapeut onder andere terecht voor:

Aandoeningen van het bewegingsapparaat

 • Rug- en nekklachten
 • Spier- en gewrichtsaandoeningen
 • Artrose

Bij kinderen en pasgeborenen

 • Reflux- en slaapstoornissen
 • Orthopedische groeiproblemen
 • Angsten en hyperactiviteit
 • Faalangst

Ter ondersteuning bij

 • Het optimaliseren van sportprestaties
 • Pijnbestrijding
 • Palliatieve begeleiding
 • Zwangerschapsbegeleiding

Functionele aandoeningen

 • Migraine en hoofdpijn
 • Constipatie, verteringsproblemen
 • Vermoeidheid
 • Slaapstoornissen
 • Ademhalingsproblemen
 • Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)
 • Fybromyalgie
 • Bekkenbodemproblematiek (bijv. blaasincontinentie en menstruatiepijn)

Vormende begeleiding bij

 • Persoonlijke ontwikkeling
 • (Preventie van) stress
 • Zich niet goed in zijn vel voelen
 • Angsten en concentratieproblemen
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Tekort aan assertiviteit
 • Depressie
 • Burn-out

Postoperatieve behandeling

Na een operatie kunnen er in het operatiegebied allerlei verklevingen ontstaan welke symptomen van pijn in het hele lichaam kunnen geven. Door deze te behandelen ontstaat er weer ruimte in het lichaam, verdwijnen vochtophopingen en verbetert de doorbloeding waardoor pijn verdwijnt. Als er geen pijnklachten zijn na een operatie kan fasciatherapie het gevoel van algemeen welbevinden aanzienlijk verbeteren. Goede resultaten zijn behaald na bijvoorbeeld hartoperaties, darmoperaties, nieroperaties etc.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie inwinnen over fasciatherapie? Ik beantwoord graag uw vragen! Neem vrijblijvend contact op.